Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

poniedziałek, 17 wrzesień 2018 11:10

Wyróżnienie na sesji Rady

13 września 2018 podczas XLIX Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, Kazimierz Wiśniewski, Andrzej Ochlak i Katarzyna Trzaskalska pogratulowali Kacprowi Rudnikowi wyników sportowych w trójskoku podczas 2. Mistrzostwach Europy U18  w Lekkiej Atletyce w Győr oraz XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Chorzowie. Podziękowali również za promowanie powiatu nowomiejskiego, wolę walki, sportową determinację i ciężką pracę. Opiekunem zawodnika KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie jest Mirosław Urbanowski.

czwartek, 13 wrzesień 2018 11:49

Wizyta delegacji z Powiatu Oldenburg

W dniach 06-10.09.2018 r.,  w Powiecie Nowomiejskim gościła  czteroosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego Powiatu Oldenburg z Niemiec.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Powiatu Oldenburg Carsten Harings  oraz Burmistrz gminy Harpstedt  Herwig  Wöbse.  W czasie pobytu członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniu z radnymi oraz pracownikami Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, zwiedzili gminę Nowe Miasto Lubawskie, pod przewodnictwem lokalnego historyka dr Andrzeja Koreckiego udali się w wycieczkę po najciekawszych zabytkach Nowego Miasta Lubawskiego.  W sobotę 08.09.2018 r.,  przedstawiciele powiatu Oldenburg wraz z włodarzami powiatu oraz gmin wzięli udział w Powiatowo-gminnych dożynkach w Biskupcu zaś w niedzielę w dożynkach gminnych gminy Nowe Miasto Lubawskie, które odbyły się w Nawrze. Wizyta w Polsce ma na celu wzmocnienie istniejącej  współpracy oraz jej rozwój na nowych płaszczyznach. 

poniedziałek, 10 wrzesień 2018 13:10

Dożynki Gminno-Powiatowe w Biskupcu

W minioną sobotę na terenie amfiteatru w Biskupcu odbyły się Dożynki Gminno – Powiatowe. Współorganizatorami imprezy byli Urząd Gminy Biskupiec oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pięknie udekorowana miejscowość oraz zwracające uwagę "witacze dożynkowe" na drogach dojazdowych zachęcały do wzięcia udziału w uroczystościach.
Dożynki rozpoczęły się plenerową uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za zbiory. Mszy dożynkowej przewodniczył ksiądz Krzysztof Stasal, proboszcz parafii w Piotrowicach. Homilię wygłosił ksiądz Tomasz Gańko, proboszcz parafii Biskupiec. Mszę uświetniły swą obecnością liczne poczty sztandarowe drużyn strażackich oraz myśliwych i pszczelarzy.
Starostowie Dożynek, którymi byli w tym roku Pani Barbara Manista z Piotrowic Małych i Pan Marek Kołecki z Osetna, wręczyli bochen chleba gospodarzom dożynek. Gospodarze: Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek wraz ze Starostami Dożynek poczęstowali chlebem wszystkich zgromadzonych.

Po mszy św. prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Iławy dożynkowy korowód przemaszerował w stronę amfiteatru.


W ramach części oficjalnej, po powitaniu gości, wręczono odznaczenia za szczególne zasługi dla rozwoju wsi i rynku rolnego. Na wniosek Starosty Nowomiejskiego odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
1. Pan Ryszard Karbowski, zam. Krzemieniewo,
2. Pan Zbigniew Rochewicz, zam. Małe Bałówki,
3. Pan Wiesław Antoni Pisarski, zam. Łąkorz,
4. Pan Zbigniew Kremski, zam. Nowe Miasto Lubawskie,
5. Pan Piotr Dariusz Komoszyński, zam. Montowo,
6. Pan Janusz Andrzej Lewandowski, zam. Katlewo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał także odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa na wniosek ARiMR następującym osobom z gminy Biskupiec:
1. Irena Kliniecka,
2. Kazimierz Szram.

Wyróżnieni za osiągnięcia w rolnictwie „Pucharem Starosty” w 2017 r. zostali:
1. Patrycja i Marcin Goszka – Bratuszewo
2. Marcin Oczkowski – Tylice
3. Justyna i Marcin Lesińscy – Osówko
4. Jacek i Mariola Szaładzińscy – Nowe Miasto Lubawskie
5. Lucyna i Przemysław Szwarc – Montowo

Wyróżnienia Wójta Gminy Biskupiec za wzorowe gospodarstwo rolne:
1. Krystyna i Grzegorz Białobrzescy
2. Anna i Jarosław Dąbrowa
3. Justyna i Jacek Boguszewscy
4. Anna i Karol Grudzień
5. Elżbieta i Damazy Lesińscy
6. Justyna i Marek Patalon
7. Barbara i Ryszard Kardyś
8. Joanna i Zbigniew Wojciechowscy
9. Danuta i Kazimierz Grzegorczyk
10. Barbara i Edmund Tęgowscy

W bloku podziękowań okolicznościowymi tablicami uhonorowano Starostów Dożynkowych, podziękowano również starostom dożynek ubiegłorocznych. Puchary dla Starostów dożynkowych zgodnie ze swoją tradycją ufundowała również Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oddział w Nowym Mieście Lubawskim.

Dokonano podsumowania gminnego konkursu wieńców dożynkowych, a następnie konkursu wieńców dożynkowych szczebla powiatowego.
W gminnym konkursie wieńców jako najpiękniejszy wybrano wieniec wykonany w Piotrowicach.
W konkursie powiatowym, w którym wystawiono zwycięskie 4 wieńce z każdej gminy powiatu, prócz miejskiej, klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce zajął wieniec przygotowany przez Piotrowice, gm. Biskupiec (nagroda bon towarowy o wartości 1 000 zł).
II miejsce przyznano wieńcowi z Nawry, gm. Nowe Miasto Lubawskie (nagroda bon towarowy o wartości 500 zł).
III miejsce przypadło dziełu z Ostaszewa, gm. Grodziczno (nagroda bon towarowy
o wartości 300 zł).
Przyznano także wyróżnienie dla Brzozia Lubawskiego (gm. Kurzętnik), nagrodzone bonem wartości 200 zł.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się blok artystyczny, który rozpoczął zespół Blues Station, wykonujący covery piosenek grupy Dżem. Następnie wystąpili Daria Dombrowska oraz zespół CI-HO. W roli gwiazdy na tegorocznych dożynkach zaprezentowała się znana polska grupa Feel. W czasie krótkiej przerwy po koncercie gwiazdy wieczoru miał miejsce świetnie przyjęty pokaz fajerwerków. Następnie rozpoczęto zabawę taneczną
z zespołem Densis, która trwała do północy.

Podczas dożynek nie brakowało atrakcji dla dzieci i wielu stoisk m.in. kramy rękodzieła artystycznego, stragany z miodem nowomiejskich pszczelarzy, namioty jednostek działających dla rolnictwa. Były też punkty gastronomiczne. Dodatkowymi atrakcjami była możliwość lotu balonem, parada ciągników i konkurs ozdób dożynkowych.
Dożynki przyciągnęły bardzo liczną publiczność.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, w szczególności Starostom Dożynek i mieszkańcom Biskupca.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski /OŚ

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 13 września 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
 9. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 r.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

W załączeniu przesyłamy wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje o konkursie. Wnioski z nominacjami można przesyłać do  1.10.2018 r. (włącznie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/. Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.
Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

Więcej informacji pod adresem: http://wfosigw.olsztyn.pl/2018/09/03/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-mlodziezowe-przeslanie-klimatyczne-dla-przyszlosci/

czwartek, 30 sierpień 2018 12:48

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, iż z dniem 01.09.2018 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu nowomiejskiego z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej lub mające kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w siedzibie Centrum przy ul. Grunwaldzkiej 3 do dnia 10.10.2018 r. w godzinach od 9.15 do 15.15. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o dofinansowanie można pobierać osobiście bądź też ze strony internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznie (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę  podawczą ePUAP) do dnia 05.09.2018 r. 
 

Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 05.09.2018 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

Powołując się na art. 23 Kodeksu Cywilnego, przy rejestracji komitetów wyborczych, zawierających w nazwie imię i nazwisko, mamy obowiązek żądać zgody tej osoby. Powyższej informacji nie znajdą zainteresowani w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Prosimy o jej upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor Delegatury
Adam Okruciński

środa, 22 sierpień 2018 10:36

Informacja Delegatury KBW w Elblągu

Uprzejmie informuję, że w sobotę 25-sierpnia 2018 r w tut. Delegaturze pełniony będzie dyżur w godzinach 8.00  do  13.00 , w celu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Dyrektor Delegatury
Adam Okruciński

Strona 1 z 49